De website van Werken bij Noordhoff maakt gebruik van cookies. Wanneer u gebruik blijft maken van deze website gaat u hier automatisch mee akkoord en gaan wij ervan uit dat u zonder problemen al onze cookies accepteert. Lees meer over cookies en hoe wij ze gebruiken.

Ik begrijp het

Ellie Pritchard

Ik heb iets bereikt en het was niet makkelijk

In september ben ik begonnen bij Noordhoff Uitgevers voor een stageperiode van ongeveer 5 maanden. Bij de methode Engels voor het voortgezet onderwijs: Stepping Stones. Ik wist niet precies wat te verwachten bij de stage. Maar ik heb heel bewust voor een stage gekozen, omdat het in de UK best moeilijk is om een goede plek te vinden. Ik ben super blij dat ik hier deze kans heb gekregen.

Hoe ik het vond om als enige internationale student stage te lopen bij Noordhoff Uitgevers? Ik had wel verwacht dat het moeilijk zou zijn, om als Engelse in een Nederlandse organisatie stage te lopen. Daarom heb ik vooraf Nederlandse lessen genomen. Toch was de eerste periode overweldigend. Het was echt moeilijk. Dat lag voornamelijk aan mezelf. Ik wilde meteen elk gesprek in het Nederlands kunnen volgen, focuste me op ieder Nederlands woord. Dat is erg inspannend! Daarnaast vond ik het vervelend dat mensen Engels moesten praten alleen voor mij. Ik dacht er teveel over na. Na een tijdje zie je dat collega’s geen bezwaar hebben om Engels tegen elkaar te praten. Zat ik tijdens de lunch aan de ene kant van de tafel, hoorde ik ze aan het andere eind Engels tegen elkaar praten. Collega’s nemen de moeite, dat voelt goed.

Ook was het handig dat ik na een tijdje de business language begreep. Zo leerde ik dat sommige woorden niet Nederlands zijn, maar Noordhoff-taal haha. Beetje bij beetje kon ik gesprekken volgen en antwoorden in het Engels.

Ik zou deze stage zeker aanraden aan internationale studenten, maar ik zou ze wel het advies geven: “Onderschat niet hoe moeilijk de eerste maanden zijn, maar hou vol want daarna wordt het echt makkelijker.” Nu ik de stage heb afgerond, ben ik extra trots. Ik heb iets bereikt en het was niet makkelijk. Door de taal heb ik een extra uitdaging gehad tijdens de stage, maar voel ik ook meer waardering.

In het begin van je stageperiode leer je de systemen kennen, check je de websites, bekijk je de methode. Maar na een paar maanden werk je volledig mee. Je vertaalt oefeningen, coördineert het werk met de auteurs, werkt samen met andere organisaties en hebt eigen projecten. Ik heb hier dingen geleerd die ik nooit in de schoolbanken zou hebben geleerd. Dat maakt het heel waardevol. Ook is het voor mij een bevestiging dat ik na mijn studie in de uitgeefwereld wil gaan werken.

Bij Noordhoff Uitgevers voelde ik me erg welkom. Mijn collega’s waren super behulpzaam en daarnaast was er een prettige sfeer binnen het Stepping Stones team. Ook worden er vele activiteiten georganiseerd. Ik sloot wel eens aan bij de domibo (donderdagmiddagborrel). Mijn collega’s hebben geprobeerd om me te leren tafeltennissen. But I’m the worst, it must be so painful to teach me!

Ellie Pritchard
Master: Writing, Editing & Mediating, Rijksuniversiteit Groningen
Uitgeef stagiaire

English translation:

I achieved something and it wasn’t easy

In September I started my internship at Noordhoff Uitgevers. I worked for the English method for secondary education: Stepping Stones. I wasn’t sure what to expect exactly, but I knew that I wanted to apply for an internship in the Netherlands because I think there are more opportunities here than in the UK. I’m so grateful to Noordhoff Uitgevers for giving me this opportunity.

How was it for me to be the only international student to ever do an internship at Noordhoff Uitgevers? I thought it would be difficult for me as the only non-Dutch speaking person to work in a completely Dutch organization. That’s why I took Dutch lessons in advance. However, the first few weeks were still overwhelming. It was really difficult. I tried to follow every Dutch conversation and I focused on every Dutch word. That makes it really hard. Also, I didn’t want people to speak in English just for me. I was thinking and worrying too much. After a while I saw that colleagues didn’t mind speaking English with me and to each other. During lunch I was sitting on the end of the table and colleagues at the other end were talking English to each other, they didn’t mind at all. There were making the effort and that was really reassuring.

After a while I understand the business language a bit more so that made things easier. I learned that some of the words I was confused about weren’t actually Dutch, but Noordhoff-language. Little by little, I began to be able to follow conversations in Dutch and answer in English.

I would definitely recommend this internship to other international students, however, I would advise them: “Do not underestimate how hard it will be, but after a few weeks it will get easier.

Now that I have finished my internship, I feel really proud. I achieved something and it wasn’t easy. Not understanding the language made things more challenging, but it also feels much more rewarding.

In the beginning of the internship you learn about the company’s systems, check websites, and learn about the different learning methods. After a few months you feel much more involved. You translate exercises, coordinate with authors and other people in the wider team, work together with other organizations, and have your own projects. I learned things that I would never have learnt in school, which makes it even more fulfilling. For me the internship also confirms that I would really like to work in publishing after I graduate.

At Noordhoff Uitgevers I felt really welcomed. My colleagues were super friendly and helpful and there was a really nice atmosphere within the team of Stepping Stones. There are also a lot of activities, such as the domibo (Thursday afternoon drinks). My colleagues also tried to teach me how to play table tennis, but I’m the worst – it must have been so painful to teach me!

Ellie Pritchard
Master: Writing, Editing and Mediating at the University of Groningen.
Publishing internship