Natasja Derksen-Hoekstra

Elke dag iets toevoegen aan vandaag, maar ook aan morgen.

Noordhoff, bijna iedereen kent de naam of onze producten. Hoe schreef jij de letter ‘t’? Met zo’n mooi ‘varkenskrulletje’ in het midden? Kijk, dan heb je met onze methode leren schrijven te maken gehad. Hoe gaaf is dat?

Het “Noordhoffgevoel”

Dat is voor mij het werken bij een bedrijf waarin je elke dag bezig bent iets toe te voegen aan vandaag, maar ook aan morgen. Dat klinkt wat zweverig, maar wanneer ik een presentatie geef waarmee ik leerkrachten \ vooruit help met een nieuwe, goede methode of het bijspijkeren van hun kennis hieromtrent, betekent dit ook dat zij de volgende dag weer iets mee kunnen geven aan hun leerlingen, voor hún toekomst.

Perfecte Combinatie

Het enerzijds werken bij een maatschappelijk relevant bedrijf en anderzijds het werken met heldere doelstellingen is voor mij de perfecte combinatie: bij iedere school is er weer een kans om hun onderwijs weer iets beter te maken met onze mooie producten. Mensen daarvan overtuigen vind ik fantastisch om te doen. Vaak geef ik presentaties aan groepen leerkrachten na schooltijd, waarbij het nogal een uitdaging kan zijn om iedereen ‘bij de les te houden’: na een lange dag werken is de put er wel uit. Als ik dan zie dat de groep na een paar minuten wat begint te schuifelen op hun stoel en langzaamaan weer rechterop gaat zitten en de mondhoeken weer omhoog gaan, dan geeft dat absoluut een kick. Alle vakkennis, liefde en energie die in onze producten wordt gestoken wordt herkend door leerkrachten en dat is mooi om te zien.

Fungeren als klankbord

Tegelijkertijd functioneer ik ook als klankbord voor de interne organisatie. Wat wil de markt? Wat speelt er op scholen? Waarmee ‘scoren’ we met onze producten en waar ligt kansen ter verbetering? Hiermee is de samenwerking met uitgevers en productmanagers cruciaal. Uiteindelijk vorm je met z’n allen een team en probeer je zo goed mogelijk de signalen uit de markt te vertalen naar kansen voor Noordhoff.

Uitdagingen voor de toekomst

De uitdagingen voor de komende jaren liggen voor een groot deel op het digitale vlak: hoe snel adapteert het basisonderwijs de digitale mogelijkheden? Hoe zorgen we als ‘traditionele uitgever’ ervoor dat we voorop blijven lopen in de ontwikkelingen en tegelijkertijd aansluiten bij het tempo en de diversiteit aan wensen van de klant? Allemaal mooie vraagstukken waar wij iedere dag aan mogen werken.