Regine Reincke

Er mogen nog wel meer ‘prettig gestoorde’ collega’s bij ;)

Op LinkedIn beschrijf ik Noordhoff vaak als ‘de grootste onderwijs-influencer van Nederland’. Influencer is wellicht wat populair taalgebruik, maar het geeft wel aan waar wij mee bezig zijn én waar we voor staan.

Noordhoff heeft een aantal heel sterke merken. Bijvoorbeeld Binas, hét naslagwerk bij biologie, natuurkunde en scheikunde, of De Bosatlas. Maar ook de wiskundemethode waar ik op de middelbare school jarenlang wiskunde mee heb geleerd: Getal & Ruimte. Dat onderscheidt voor mij Noordhoff van andere bedrijven. De toffe producten en merknamen én het maken van maatschappelijke impact op het onderwijs in Nederland.

Combinatie van technologie en inhoud
Ik geef leiding aan de Product Managers, UX designers en business analisten binnen Noordhoff. Samen zijn wij verantwoordelijk voor alle digitale producten en proposities die ‘wij van Noordhoff’ leveren. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de digitale strategie van het bedrijf, met de General Managers voor de verschillende marktgroepen, de Managing Director en de CTO (Chief Technology Officer).

Door mijn functie kom ik met heel veel onderdelen van het bedrijf in aanraking, onder andere met Technology/Development, Uitgeven, Operations en Services en dat ook nog eens binnen alle marktgroepen (Basisonderwijs, Voorgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Onderwijs en de professionele sector). De combinatie van technologie en inhoud maakt het werk erg leuk. Het is een enorme uitdaging om zowel op conceptueel niveau als operationeel niveau te werken. Op conceptueel niveau kun je namelijk de mooiste producten bedenken, maar het moet ook geïmplementeerd kunnen worden, en onze prachtige content moet er een mooie plaats in krijgen. Het moet altijd een blijvend voordeel voor de gebruiker leveren.

Maatschappelijke relevantie
Over voordeel voor de gebruiker gesproken: bedenk je eens dat bijna alle kinderen in Nederland wiskunde leren met onze leermiddelen. Met onze methoden. Dat zijn heel veel gebruikers bij elkaar, én het brengt een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Als software engineers bij ons komen solliciteren, hebben ze soms niet door dat ze zo concreet een bijdrage kunnen leveren aan onze leermiddelen. Maar je kunt gewoon direct invloed hebben op de online leer- en toetsomgevingen waar vele leerlingen, studenten en docenten iedere dag mee werken. Dat is toch cool!

Meer prettig gestoorde collega’s, please
De werksfeer is behoorlijk informeel. Er wordt gelachen en mensen zijn onderling lief voor elkaar. Ik zie bijvoorbeeld hoe hecht het team Services is. Zij hebben vaak nog extra uitjes binnen hun club, en dat geldt voor bijvoorbeeld de content managers ook. En er wordt al zoveel voor werknemers gedaan! We hebben activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Als je wilt kun je aan alle activiteiten meedoen, maar het is zeker niet verplicht.

Daarnaast wordt er hard gewerkt. Bijkomend voordeel van een Gronings bedrijf: afspraken worden nagekomen. Collega’s zijn heel betrouwbaar. En er werken veel slimme mensen. Maar er mogen nog wel meer ‘prettig gestoorde’ collega’s bij 😉 !

De tijd van verandering
De uitdaging die we als Noordhoff hebben, is waar veel klassieke, corporate bedrijven tegenaan lopen. De transitie van niet digitaal (print) naar digitaal. We vragen nu ook andere competenties van werknemers. We willen graag mensen aantrekken die goed met verandering om kunnen gaan. Collega’s die snel willen leren en die verandering ook leuk vinden, maar die blijven koersen op kwaliteit, ook in de dagelijkse zaken. Want voor Noordhoff geldt, net als voor andere bedrijven, dat de winkel gedurende deze transitie gewoon open blijft. Wij moeten alle mooie dingen die we al hebben, al die vele school- en studieboeken, blijven uitleveren. Ik vind het heel mooi om juist nu onderdeel te zijn van Noordhoff én om die verandering mede vorm te geven. Er is hier een gezonde balans tussen ondernemerschap en maatschappelijke relevantie. Prima de luxe toch!