Privacybeleid Werken bij Noordhoff

In dit privacybeleid lees je hoe Noordhoff jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer je bij ons solliciteert.

Gegevensverantwoordelijke voor deze verwerking is Noordhoff Uitgevers B.V. (‘Noordhoff’), Winschoterdiep 70a, 9723 AB Groningen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Noordhoff verzamelt persoonsgegevens van sollicitanten, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens via het sollicitatieformulier of het aanmaken van een account op de website www.werkenbijnoordhoff.nl aan Noordhoff worden doorgegeven.

De persoonsgegevens die door Noordhoff worden verwerkt zijn de gegevens je verstrekt via ons sollicitatieformulier of het aanmaken van een account (aanmelding job alert). Dit betreft jouw NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en de informatie die je verstrekt in jouw motivatiebrief en cv.

Noordhoff gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor een sollicitant de persoonsgegevens aan Noordhoff heeft verstrekt:

a. de beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant voor een functie die vacant is of kan komen;
b. het attenderen via een alert op passende vacatures;
c. de eventuele afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;
d. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
e. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Verstrekking en doorgifte

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Noordhoff die belast zijn met of leidinggeven aan de in hierboven omschreven activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. Noordhoff verstrekt persoonsgegevens van sollicitanten niet aan derden, tenzij Noordhoff daartoe op grond van wettelijke verplichting is verplicht.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

Een sollicitant heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien je van een van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, of indien je vragen hebt over dit privacybeleid, dan kun je contact opnemen met hr@noordhoff.nl.

Bewaartermijn

Noordhoff bewaart persoonsgegevens van sollicitanten gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij je bij Noordhoff in dienst treedt.

Overig

Dit privacybeleid geldt uitsluitend voor gegevens doorgegeven via de website www.werkenbijnoordhoff.nl. Meer informatie over ons algemene privacybeleid tref je op onze website.