Onze geschiedenis

Met een geschiedenis van meer dan 180 jaar groeiden veel generaties op met onze leeroplossingen. Wellicht ken je ons vanuit het verleden onder een andere naam. Lees hier meer over het ontstaan en de verdere geschiedenis van onze organisatie:

Van Wolters… 

In 1836 opende Jan Berends Wolters (1808-1860) een boek- en papierwinkel in de stad Groningen. Deze eenvoudige winkel groeide uit tot een gerenommeerde uitgeverij met ongeëvenaarde succesuitgaven. Denk maar eens aan Bos’ schoolatlas (vanaf 1877) en de leesboekjes over Ot en Sien, met de beroemde illustraties van Cornelis Jetses. Een ander hoogtepunt was het leesplankje Aap-Noot-Mies, het bekendste leermiddel uit de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs.

De invoering van de leerplicht in 1900 was een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van schoolplaten, zoals de fraaie reeks Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis. In de jaren zestig van de twintigste eeuw kon de firma Wolters zich – gerekend naar het aantal uitgaven – de grootste uitgeverij van Nederland noemen.

En Noordhoff…  

Ook Popko Noordhoff (1833-1903) begon met een boekhandel in Groningen, in 1858. Als uitgever specialiseerde hij zich in wetenschappelijke uitgaven en schoolboeken. Zo verscheen in 1883 de beroemde Schoolflora van Nederland door H. Heukels. Vanaf 1906 boekte Noordhoff groot succes met Kun je nog zingen, zing dan mee! In de twintigste eeuw bouwde de firma Noordhoff een uitgebreid wiskundig fonds op. Op een zeker moment gebruikte meer dan de helft van alle Nederlandse scholen een Noordhoff-uitgave. De wetenschappelijke wiskundige uitgaven kregen internationale bekendheid.

Via Noordhoff-Wolters

Na de oorlog veranderde het onderwijsveld – bijvoorbeeld als gevolg van de Mammoetwet uit 1968 – en werd ook veel omvangrijker. De twee Groningse uitgeverijen – al jaren elkaars buren – zagen in dat ze zich actiever op de markt moesten gaan bewegen, en ook dat het noodzakelijk was dat een uitgever meer zelf de ontwikkeling van het schoolboek ter hand ging nemen. In 1968 fuseerden de firma’s en ontstond Wolters-Noordhoff NV. Vanaf 1972 volgden nog enkele fusies en organisatorische veranderingen die uiteindelijk leidden tot het ontstaan van Wolters-Noordhoff BV. In 1987 werd de onderneming een werkmaatschappij van Wolters Kluwer.

… Naar Noordhoff

In 2007 werd Wolters-Noordhoff, als onderdeel van Wolters Kluwer’s educatieve divisie, door Wolters Kluwer verkocht aan een investeringsmaatschappij. Bij de verkoop besloot Wolters Kluwer dat het gebruik van de naam ‘Wolters’ voortaan was voorbehouden aan Wolters Kluwer, om verwarring te voorkomen. Ons bedrijf heet daarom sinds 31 maart 2008 Noordhoff Uitgevers B.V., later ingekort tot Noordhoff.