Inclusiviteit en diversiteit

Leren is voor iedereen; wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Wij geloven dat leren beter gaat als je je gezien voelt, als het lesmateriaal toegankelijk is en als je jezelf erin kunt herkennen.

Om iedereen te kunnen zien moeten wijzelf door veel verschillende ogen kunnen kijken. Wij willen dan ook divers en Inclusief zijn. Inclusief, zodat we werken in een bedrijf waarin iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Divers, zodat wij en onze leermiddelen een afspiegeling van de maatschappij zijn.

Zo gaan we om met diversiteit en inclusiviteit in lesmethodes.

Om onze visie te verwezenlijken ondernemen we acties op verschillende vlakken.

  • Personeel: Het op een inclusieve manier werven en selecteren van nieuwe werknemers zodat we een steeds grotere diversiteit in ons personeelsbestand krijgen. Dit doen we door te focussen op meer vrouwen in leidinggevende posities en grote culturele diversiteit.
  • Organisatiecultuur: Het bewustzijn onder de werknemers verder vergroten door evenementen en trainingen te organiseren over diversiteit en inclusie.
  • Visie & missie: Het meten van diversiteit en inclusie binnen Noordhoff.
  • Content: Het toegankelijker en herkenbaarder maken van onze lesstof voor iedereen.